İKTİSAT

*Toplam refah (2.5 puan)
*x malı kullanım miktarı (2.5 puan)
*Birinin gizli eylemi diğerinin zararı (2.5 puan)
*IS-LM,tam dışlama (2.5 puan)
*Çalışanlar,işsizler,iş aramayanlar (2.5 puan)
*c'nin değeri (2.5 puan)

ANAYASA HUKUKU

*Cumhurbaşkanı,45 gün içinde (2.5 puan)
*AYM'ye müracât,7 gün içinde (2.5 puan)
*Denetim,soru (2.5 puan)
*3 seçim çevresi (2.5 puan)

İDARE HUKUKU

*Bakanlık merkez teşkilâtı (2.5 puan)
*2016'da kurulan BİO (2.5 puan)
*Hizmet yönünden yerinden yön. kur. (2.5 puan)
*Atatürk Kültür,Dil Ve Tarih Y. K. (2.5 puan)
*Kalkınma ajansları (2.5 puan)
*.fonksiyon gaspı (1.25 puan)
.yokluk (1.25 puan)
*uyarma cezasını silme (2.5 puan)
*Danıştay,2 at içinde (2.5 puan)
*Bilgi Edinme Değ. Kurulu'na başvuru (2.5 puan)
*Memur-grev,kamu hizmeti ilkesi (2.5 puan)
*Köy sandığı (2.5 puan)
*Belediyede kurulması zorunlu birimler (2.5 puan)
*Belediye Baş. görevden uzaklaştıran (2.5 puan)
*Genel Sekreteri atayan (2.5 puan)

TÜRKİYE'NİN SOSYO-KÜL. YAPISI

*TL'den sıfır atma (2.5 puan)
*Kalkınma Bakanlığı (2.5 puan)
*İMKB-ÖİB (2.5 puan)
(ikisi de yanlış cevabı ayrıca paylaşacağım)
*En son dış fazla (2.5 puan)
*Uygulanan döviz kuru (2.5 puan)

İNSAN HAKLARI,DEM.

*Kamu yararı (2.5 puan)
*İnsan Hakları Evr. Bildirgesi (2.5 puan)
*Sözleşmeyi yapan organ (2.5 puan)
*Protokol (2.5 puan)

TÜRKÇE

*Yazarın 2 özelliği (2×1 puan)
*Cümlenin anlatmak istediği (3 puan)
*Boşluğa kelime koyma (4×.5 puan)
*Cümle sıralaması (2.5 puan)
*Noktalama işaretleri (4×.5 puan)

DEVRİM TARİHİ

*Bozkurt-Lotus Davası (2.5 puan)
*Cunhuriyetin ilânı (2.5 puan)