2017 Kaymakamlık Soruları • Arkadaşlar burada soruları toparlayalım

  • Atatürk dil tarih kurumu nereye bağlıdır Cevap Başbakanlık
  • Memurlara ilişkin grev yapma yasağı hangi kamu hizmeti Cevap Süreklilik


 • Büyükşehir ilçe belediye başkanını görevden uzaklaştırma yetkisi? Cevap İçişleri Bakanlığı • Büyükşehir Belediyesi genel sekreteri kim tarafından atanır Cevap İçişleri Bakanı • Türkiye en son hangi tarihte dış fazla vermiştir Cevap 1946 • 1982 Anayasası'na göre Başbakan veya bakanlardan yazılı veya sözlü cevap alınması için bilgi edinme Cevap Soru • 1982 Anayasası'na göre milletvekilliğin düşürülmesi ilişkin TBMM kararına karşı kaç gün içinde iptal davası açılır?Cevap 7 Gün • Cumhurbaşkanı TBMM başkanına danışarak seçimleri yenileme kararı alır? CEVAP 45GÜn • M ili kaç seçim çevresine ayrılır? CEVAP 3 • Kalkınma ajanslarının ulusal koordinasyonu sağlayan ? CEVAP KALKINMA BAKANLIĞI • İdari işlemin tesis edilmesi durumunda hangi sakatlık türü vardır? CEVAP Fonksiyon GAspı

  Memura verilen uyarma cezasının özlük dosyasından silinme ne kadar süre geçmelidir? CEVAP 5 yıl • Bilgi edinme değerlendirme kuruluna ne kadar sürede itiraz edilir? CEVAP 15

  KİT ve SNAYİ ODALARINA VERİLEN GENEL AD? CEVAP YERİNDEN YÖNETİM • Lahey Adalet Divanı'nda Türkiye lehine karar verilen dava? Cevap Bozkurt Lotus Olayı

  Türkiye'de Türk parasından altı sıfır atılmasından sonra YTL'nin tedavüle girdiği yıl? CEVAP 2006

  KİT hisselerinin satılması ve özelliştirilmesi amacıyla 1986 yılından kurulan merci? CEVAP İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

  2001 yılında Güçlü Ekonomiye Geçiş Programından itibaren uygulamaya başlayan döviz kuru politikası? Cevap Dalgalı kur politikası • Avrupa Birliği'nin dair ek protokol?CEVAP ??? • 2016 yılında kurulan düzenleyici ve denetleyici kurum? CEVAP Kişisel Verileri Koruma Kurumu

  Danıştay imtiyaz sözleşmeleri görüş verilmesi tüzük tasarıları inceleme Danıştay tarafından hangi sürede ? Cevap 2 ay -2 ay

  Köylüye verilen cezalar nereye gelir olarak kaydediler? CEVAP Köy sandığı

  10.000 den fazla olan belediyelerde kurulması zorunlu olan komisyon ? CEVAP Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu

  Avrupa insan hakları sözleşmesi hükümleri birlikte olduğunda mülkiyet hakkının özel sınırlama sebebi? CEVAP kamu yararı

  Kadınlara ilişkin ayrımclığın önlenmesi BM hangi unsuru tarafından kabul edildi? GENEL KURUL

  İnsan haklarına ilişkin uluslararası ilk belge cevap İnsan Hakları evrensel Bildirgesi • İKTİSAT

  *Toplam refah (2.5 puan)
  *x malı kullanım miktarı (2.5 puan)
  *Birinin gizli eylemi diğerinin zararı (2.5 puan)
  *IS-LM,tam dışlama (2.5 puan)
  *Çalışanlar,işsizler,iş aramayanlar (2.5 puan)
  *c'nin değeri (2.5 puan)

  ANAYASA HUKUKU

  *Cumhurbaşkanı,45 gün içinde (2.5 puan)
  *AYM'ye müracât,7 gün içinde (2.5 puan)
  *Denetim,soru (2.5 puan)
  *3 seçim çevresi (2.5 puan)

  İDARE HUKUKU

  *Bakanlık merkez teşkilâtı (2.5 puan)
  *2016'da kurulan BİO (2.5 puan)
  *Hizmet yönünden yerinden yön. kur. (2.5 puan)
  *Atatürk Kültür,Dil Ve Tarih Y. K. (2.5 puan)
  *Kalkınma ajansları (2.5 puan)
  *.fonksiyon gaspı (1.25 puan)
  .yokluk (1.25 puan)
  *uyarma cezasını silme (2.5 puan)
  *Danıştay,2 at içinde (2.5 puan)
  *Bilgi Edinme Değ. Kurulu'na başvuru (2.5 puan)
  *Memur-grev,kamu hizmeti ilkesi (2.5 puan)
  *Köy sandığı (2.5 puan)
  *Belediyede kurulması zorunlu birimler (2.5 puan)
  *Belediye Baş. görevden uzaklaştıran (2.5 puan)
  *Genel Sekreteri atayan (2.5 puan)

  TÜRKİYE'NİN SOSYO-KÜL. YAPISI

  *TL'den sıfır atma (2.5 puan)
  *Kalkınma Bakanlığı (2.5 puan)
  *İMKB-ÖİB (2.5 puan)
  (ikisi de yanlış cevabı ayrıca paylaşacağım)
  *En son dış fazla (2.5 puan)
  *Uygulanan döviz kuru (2.5 puan)

  İNSAN HAKLARI,DEM.

  *Kamu yararı (2.5 puan)
  *İnsan Hakları Evr. Bildirgesi (2.5 puan)
  *Sözleşmeyi yapan organ (2.5 puan)
  *Protokol (2.5 puan)

  TÜRKÇE

  *Yazarın 2 özelliği (2×1 puan)
  *Cümlenin anlatmak istediği (3 puan)
  *Boşluğa kelime koyma (4×.5 puan)
  *Cümle sıralaması (2.5 puan)
  *Noktalama işaretleri (4×.5 puan)

  DEVRİM TARİHİ

  *Bozkurt-Lotus Davası (2.5 puan)
  *Cunhuriyetin ilânı (2.5 puan)


Cevaplamak için giriş yapın
 


Copyright © 2017 Forum | Webhakim

Forum Webhakim ile bağlantınız koptu, yeniden bağlanmak için lütfen bekleyiniz.