İktisat Bölümü Nedir? İktisat Bölümü Puanları? • İKTİSAT BÖLÜMÜ PUANLARI

  TM-1 puan türünden 185 kişilik kontenjanı bulunmaktadır.
  Taban puanı:307,47307 Tavan puanı:391,43507 Sıralama:206.000

  İKTİSAT BÖLÜMÜ NEDİR?

  İktisat Bölümü,iktisat teorisi çerçevesinde istatistik,ekonomi ve matematik gibi tekniklerden de yararlanarak,iktisadi yaşamın çeşitli aşamalarında araştırma ve uygulama yapmak üzere iktisatçılar yetiştirmektedir.İktisat eğitimi iki temel süreçten oluşmaktadır.
  -Öğrencinin mezun olduktan sonraki yaşamında kullanacağı ekonomik ilke ve araçların öğretilmesi,böylece hızla değişen ve gelişen küresel koşullar karşısında öne çıkmaya çalışan ekonomik birimlerin ihtiyacı olan kaliteli işgücünün yetiştirilmesi.
  -İnsan yaşamının her evresinde yararlı olabilecek bağımsız ve sitemli düşünme yeteneğini geliştirmek ve öğrencilere iktisadi alanda bilimsel disiplin kazandırmak.

  Bölümde ilk iki yıl zorunlu ve ağırlıklı olarak teorik dersler,üçüncü ve dördüncü sınıfta ise mezuniyet sonrasında öğrencilerin çalışmayı planladıkları alanlara yönelik seçmeli dersler verilmektedir.Böylece öğrencilerin pratik becerilerini arttırmak amaçlanmaktadır.Bölümde iktisat derslerinin yanısıra maliye,hukuk ve işletme konularına yönelik dersler de verilerek mezunların daha geniş bir yelpazede çalışma alanı bulmaları sağlanmaktadır.
  İktisat Bölümü anabilim dalları şu şekildedir:
  -İktisat Teorisi
  -İktisat Politikası
  -İktisadi Gelişme
  -Uluslararası İktisat,
  -İktisat Tarihi
  Öğrenciler bu anabilim dallarından seçecekleri herhangi bir tanesinde uzmanlaşarak,mezun olduktan sonraki çalışma alanlarını az çok belirlemektedir.


Cevaplamak için giriş yapın
 


Copyright © 2017 Forum | Webhakim

Forum Webhakim ile bağlantınız koptu, yeniden bağlanmak için lütfen bekleyiniz.