İnşaat Mühendisliği(İngilizce) Bölüm Nedir? İnşaat Mühendisliği(İngilizce) Bölümü Puanları? • İnşaat Mühendisliği(İngilizce) Bölümü Puanları

  MF-4 puan türünden 52 kişilik kontenjanı bulunmaktadır.
  Taban Puanı:350,75789
  Tavan Puanı:388,33406
  Sıralama:85.500

  İnşaat Mühendisliği(İngilizce) Bölüm Nedir?

  Artan nüfus ile oluşan altyapı ve üst yapı ihtiyaçlarına paralel olarak, piyasanın inşaat mühendisine olan talebi de giderek artmaktadır.
  Bölümün amacı,inşaat mühendisliği alanında donanımlı,kendi alanındaki gelişmeleri uluslararası düzeyde yakınen takip etme becerisine sahip,sorumluluk alabilen,karşılaştığı mühendislik problemlerini çözümleyip üstün nitelikli tasarımlar ortaya koyabilen ve meslek etiğini benimseyen mühendisler yetiştirmektir.
  Bir inşaat mühendisi,ülkenin ve toplumun ihtiyaçlarını gözetmeli,alanındaki bilimsel birikimi daha ileri düzeye taşıyan özgün, yaratıcı ve yenilikçi bilimsel çalışmalar yapmalıdır.
  Öğrenciler eğitim sürelerinde ve mezun olduktan sonra kendi alanlarındaki yeni fikir ve teknolojileri sürekli takip etmeli ve oluşabilecek mühendislik problemlerinde yol gösterici olmalıdırlar.
  İnşaat sektörü dünyada ve ülkemizde en gelişmiş sektörlerden biridir ve ülke ekonomisinin en önemli dinamikleri arasında yer almaktadır.Gelişmiş ülkelerle inşaat sektöründe rekabet edebilmenin başlıca kuralı dünyadaki bütün gelişmelere ve yeniliklere açık olan dinamik inşaat mühendisleri yetiştirmektir.Bu ihtiyaca paralel olarak bölüm,araştırma, uygulama ve bilginin paylaşımı çalışmaları yapabilen; teknolojik inovasyon, gelişmeler ve uygulamalar sağlayabilen inşaat mühendisleri yetiştirerek Aydın ili sanayisine, Ege Bölgesine ve ülkemize katkı yapmayı hedeflemektedir.
  Bölüm öğrencilere yapı, geoteknik, hidrolik, yapı malzemeleri, ulaştırma ve yapı işletmesi içerikli dersler vermektedir.
  Öğrenciler Adnan Menderes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden alacakları eğitimle birçok konuda bilgi ve beceri kazanmaktadır.Bunlar:
  Bilimsel araştırma yapabilen, teknolojik gelişmeleri izleyen ve yeniliklere açık bireyler olmak.
  Mesleki yönden toplum sorunları, çevresel değerler ve etik sorumlulukların bilincinde olmak.
  Özel sektörde ve kamu kurumlarında başarılı görevler aldığı gibi, yabancı dilde iletişim yeteneği ve kazandığı beceriler ile inşaat sektörünün uluslararası çalışma alanlarında etkin olarak yer alabilmek.
  Temel bilimler ve mühendislik bilimleri ana prensiplerini iyi kavrayan ve bu altyapıyı mühendislik çözümlerinde kullanma becerisine sahip olmak.
  İnşaat mühendisliği konularında ihtiyaca yönelik sistemleri tasarlamak, sunmak, elde edilen verileri analiz edebilmek; tasarımlar sırasında yeni teknolojileri kullanabilmek.
  Etkin biçimde bilişim teknolojisini kullanabilmek ve bilgisayar programlama becerisine sahip olmak.
  Toplum önünde görüşlerini savunabilen, takım çalışması ve disiplinler arası çalışma yapmaya yatkın olmak.


Cevaplamak için giriş yapın
 


Copyright © 2017 Forum | Webhakim

Forum Webhakim ile bağlantınız koptu, yeniden bağlanmak için lütfen bekleyiniz.