Kamu Yönetimi Bölümü Nedir? Kamu Yönetimi Bölümü Puanları? • kamu yönetimi bölümü puanları

  TM-3 puan türünden 52 kişilik kontenjanı bulunmaktadır.
  Taban Puanı:317,98727
  Tavan Puanı:351,13305
  Sıralama:226.000

  kamu yönetimi bölümü nedir?

  Dünyamızda toplumsal, siyasal ve iktisadi alanlarda yaşanan hızlı değişim süreci hemen hemen tüm ülkelerde, yaşam standartlarının geliştirilerek daha eşitlikçi bir temelde paylaşımını öngören yeni bir toplumun tasarlanmasına yönelik süregen bir araştırma ve sorgulama süreci önemini giderek artırmaktadır.Sözü edilen hızlı değişim sürecinde siyasal ve yönetsel konuların bilimsel bir zeminde incelenmesi hızla gelişmekte olan ülkeler için önem taşımaktadır.Bunun yanı sıra devlet ve bürokrasi yönetimde etkinlik ve verimliliğin artırılmasına ilişkin tartışmalar halen odak noktası olmaya devam etmektedir.
  Bölümün amacı da bir yönetsel sistemde karar ve politika oluşturma süreçlerini inceleyen,ulusal yönetimler düzeyinde kamu örgütleri ile kamu politikalarının örgütlenmesi, yönetimi ve uygulanması ile ilgili konularda özellikle kamu sektörünün çeşitli yönetim kademelerinde, yerel yönetimlerde, idari yargı mercilerinde, iç ve dış politika alanlarında, özel sektörün çeşitli yönetim kademelerinde ve bankalarda görev alacak yöneticiler yetiştirmektir.


Cevaplamak için giriş yapın
 


Copyright © 2017 Forum | Webhakim

Forum Webhakim ile bağlantınız koptu, yeniden bağlanmak için lütfen bekleyiniz.