Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Nedir? Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Puanları? • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Puanları

  TS-2 puan türünden 77 kişilik kontenjanı bulunmaktadır.
  Taban Puanı:315,92737
  Tavan Puanı:420,69776
  Sıralama:172.000

  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Nedir?

  Günümüzde Türk dili, Doğu Avrupa’dan Büyük Okyanus’a, Kuzey Buz Denizi’nden Tibet'e kadar uzanan yaklaşık on bir milyon kilometre karelik geniş bir alanda konuşma ve yazı dili olarak kullanılmaktadır.
  Türk dilinin tarihi süreçteki dilin kendi doğasından kaynaklanan,farklı sosyokültürel çevrelerle ilişkiler ve coğrafi koşullar sonucu yada dış etkilerle diğer bütün dillerde olduğu gibi değişimlere uğramış,bir yandan da kollara, diyalektlere ayrılmıştır.20.yüzyıla kadar Türk Dilinde meydana gelen bu değişiklikler kolayca fark edilmese de 20.yüzyıldan itibaren dış etkenlerden dolayı bu değişimler belirgin hale gelmeye başlamıştır.
  Bu yüzyılda lehçeleri dil hâline getirme çalışmalarının başarılı olduğu da söylenebilir. Bugün Türk dili bu geniş alanda yirmi sekizin üzerinde yazı ve konuşma diline sahiptir. Bunların büyük bir kısmı devlet dili, yazı dili, edebî ve edebiyat dili konumlarında olmak üzere Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan Cumhuriyetleri’nde; Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan, Başkurdistan, Çuvaşistan, Kabartay-Balkar, Karaçay-Çerkez, Dağıstan, Tuva, Saha (Yakut), Hakas, Altay özerk cumhuriyetlerinde ve değişik özerk bölgelerde konuşulmakta ve yazılmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti’nde özellikle Doğu Türkistan bölgesinde yaşayan Uygur Türklerinin de Türkiye’nin ilgisine ihtiyacı vardır.
  Tüm bu bilgilerin çerçevesinde bölüm Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında uzman yetiştirmek,geniş bir alana yayılmış olan Türk milletinin dilinin, edebiyatının ve kültürünün öğretilmesi ve bu alanlar arasında iletişim kurularak karşılıklı yardımlaşmanın sağlanması, eser üretilmesi ve bu sahalarda çalışacak gerekli bilim adamlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
  Bölümde ayrıca Rusça dersleri de verilmektedir.


Cevaplamak için giriş yapın
 


Copyright © 2017 Forum | Webhakim

Forum Webhakim ile bağlantınız koptu, yeniden bağlanmak için lütfen bekleyiniz.