Sosyoloji Bölümü Nedir? Sosyoloji Bölümü Puanları? • sosyoloji bölümü puanları

  TM-3 puan türünden 82 kişilik kontenjanı bulunmaktadır.
  Taban Puanı:314,79035
  Tavan Puanı:344,47922
  Sıralama:236.000

  sosyoloji bölümü nedir?

  Sosyoloji toplumsal yaşamı ve farklı yönlerini birbirleriyle ilişkilendirerek inceleyen bir bilim dalıdır. Sosyolojinin ekonomi bilimi, psikoloji, antropoloji, hukuk, felsefe, yönetim bilimi, siyaset bilimi, iletişim bilimi, tarih, sanat ve edebiyat disiplinleriyle yakın ilişkileri vardır.Öğrencilere eğitimlerinin ilk senesinde felsefe, antropoloji, hukuk, psikoloji ve ekonomi alanlarından dersler verilmektedir.Sonraki yıllarda ise ağırlıklı olarak sosyolojinin alt dallarıyla ilgili dersler verilmektedir.Bu derslerle öğrencilere sosyolojik bilgi ve deneyimi geliştirebilme imkanı sunulmaktadır.
  Sosyoloji öğrencisinin sosyolojik bilgi birikimine sahip olmasının yanında, yorumlama ve eleştirel düşünme kabiliyetini geliştirmesi de beklenmektedir.
  Sosyoloji bilimi,ilk çağlardan günümüze kadar toplumları anlamaya ve davranışlarını açıklamaya ilişkin görüşler ve kuramlar sunmuştur.Eski Yunan, Ortaçağ ve Aydınlanma döneminde ortaya konan toplum düşüncesi öğrencinin birikiminin ilk basamağını oluşturur.
  Toplumun anlaşılması ve açıklanmasında nasıl bir yöntembiliminin izlenmesi gerektiğiyle ilgili yaklaşım ve tartışmalar günümüz sosyolojisinde önemli bir yer tutmaktadır. Yöntembilimsel yaklaşımların aktarılması ve tartışılması, nicel ve nitel araştırma teknikleri hakkındaki bilgilerle desteklenmektedir. Batı'da ortaya çıktıktan sonra erken sayılabilecek bir dönemde ülkemize giren sosyoloji hakkında Türkiye'de yapılan çalışmalar ve tartışmalar Türk Sosyologları ismiyle öğrencilere tanıtılmaktadır. Kuramsal yönelimin yanında sosyolojinin gelişme gösterdiği özel alanlarda öğrencinin bilgi sahibi olması önemli görülmektedir. Aile sosyolojisi, kent sosyolojisi, toplumsal tabakalaşma, din sosyolojisi, siyaset sosyolojisi, bilgi sosyolojisi, endüstrileşme ve modernleşme sosyolojisi, kitle iletişim sosyolojisi, çalışma sosyolojisi gibi alanlar sosyolojinin dünya çapında yerleşik alt kolları haline gelmiştir. Bunlara ek olarak, toplumsal cinsiyet sosyolojisi, küreselleşme, etnisite, endüstri sonrası toplum ve post-modernizm sosyolojide son zamanlarda önemi artan konu başlıklarıdır.

  Sosyoloji bölümü 4 adet anabilim dalından oluşmaktadır.
  Kurumlar Sosyolojisi
  Genel Sosyoloji ve Metodoloji
  Uygulamalı Sosyoloji
  Sosyometri
  Bölümden mezun olanlara ''sosyolog'' unvanı verilmektedir.


Cevaplamak için giriş yapın
 


Copyright © 2017 Forum | Webhakim

Forum Webhakim ile bağlantınız koptu, yeniden bağlanmak için lütfen bekleyiniz.