Beslenme ve Diyetetik Bölümü Nedir? Beslenme ve Diyetetik Bölümü Puanları? • Beslenme ve Diyetetik Bölümü Puanları

  YGS-2 puan türünden 62 kişilik kontenjanı bulunmaktadır.
  Taban Puanı:435,81965
  Tavan Puanı:466,93382
  Sıralama:60.300

  Beslenme ve Diyetetik Bölümü Nedir?

  Beslenmenin; büyüme, gelişme, yaşam boyu sağlığın korunması, yaşam kalitesinin arttırılması ve sağlık sorunlarının tedavisinde önemi anlaşıldıkça, sağlık ekibinin önemli bir üyesi olan diyetisyenlere duyulan gereksinim de artmıştır.
  Bölümün amacı, toplumun beslenme durumunun saptanması, sorunların ve önceliklerin belirlenerek değerlendirilmesi, ülkenin beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının aranması, önerilmesi ve uygulanması, ülkenin besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi, besin analizleri, değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi, hastalıklara özgü diyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi çeşitli alanlarda bilimsel çalışmalar yapmak ve araştırma-uygulama çalışmalarını yürütecek, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile hastalıkların tedavisi açısından toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleşmesini sağlayacak insan gücünü yetiştirmektir.
  Öğrencilere birinci sınıfta diyetetik uygulamalarına esas olan temel bilimler, tıp ve beslenme bilimlerini içeren dersler verilmektedir.
  İkinci sınıfta verilen dersler ise doğrudan uygulama alanıyla ilgilidir. Öğrenci, sınıftaki teorik öğretim ve laboratuar deneylerine ek olarak, toplum sağlığı ve beslenmesiyle ilgili olan stajını, koruyucu ve tedavi edici olarak sahada, hastaneler ve diğer kuruluşlarda ise tedavi edici ve toplu beslenme yönetimi ile ilgili olarak yapmaktadır. Bu program uygulamasıyla öğrencinin, diyetisyenlik mesleği için gerekli ilke, kavram, bilgi ve becerileri kazanıp geliştirmesi amaçlanmaktadır.
  Bölümden mezun olan öğrencilere ''Diyetisyen'' unvanı verilmektedir.
  Bir Diyetisten;
  Besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, değerlendiren, çözüm yolları bulan,
  Besin kaynaklarının sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan, bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren,
  Hastalıklarda ve diğer özel durumlarda verilen tedavilere uygun, besinlerin bileşimlerine göre diyet programı planlayan, eğitim veren, uygulatan ve izleyen yetkili kişidir.


Cevaplamak için giriş yapın
 


Copyright © 2017 Forum | Webhakim

Forum Webhakim ile bağlantınız koptu, yeniden bağlanmak için lütfen bekleyiniz.