Sağlık Yönetimi Bölümü Nedir? Sağlık Yönetimi Bölümü Puanları? Sağlık Yönetimi Bölümü İş İmkanları Nelerdir? • sağlık yönetimi bölümü puanları

  YGS-6 puan türünden 67 kişilik kontenjanı bulunmaktadır.
  Taban Puanı:334,18196
  Tavan Puanı:466,85481
  Sıralama:311.000

  sağlık yönetimi bölümü nedir?

  Bölümün amacı,sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip, uluslararası nitelikte,ülkemizdeki sağlık sisteminin çeşitli kademelerinde yöneticilik yapabilecek kapasite, bilgi, beceri ve donanıma sahip sağlık yöneticileri yetiştirmektir.

  Sağlık Yönetimi Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

  Bölümden mezun olan öğrenciler;
  Kamu ve özel sağlık kurumları (hastane, tıp merkezi, poliklinik, evde bakım merkezi, diyaliz merkezi, teşhis merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi vb.),
  Sigorta Şirketleri,
  İlaç ve tıbbi malzeme şirketleri,
  Sosyal Güvenlik Kurumu,
  Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Sağlık Subayı olarak,
  Değişik düzeylerde sağlık hizmeti yürüten özel ve gönüllü kuruluşlar (Kızılay Genel Müdürlüğü, vb.),
  Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı,
  Basın ve yayın kurumlarının sağlıkla ilgili birimleri,
  gibi alanlarda çalışma imkanı bulabilmektedirler.


Cevaplamak için giriş yapın
 


Copyright © 2017 Forum | Webhakim

Forum Webhakim ile bağlantınız koptu, yeniden bağlanmak için lütfen bekleyiniz.