İktisat Bölümü Nedir? İktisat Bölümü Puanları? İktisat Bölümü Çalışma Olanakları? • iktisat bölümü puanları

  TM-1 puan türünden 57 kişilik kontenjanı bulunmaktadır.
  Taban Puanı:234,06980
  Tavan Puanı:307,51513
  Sıralama:521.000

  iktisat bölümü nedir?

  İktisat genel olarak,sınırlı kaynaklarla insan ihtiyaçlarının karşılanmasında bireylerin ve toplumların kararlarını ve bu kararların, nedenlerini, etkilerini ve etkinliğini incelemeye yöneliktir. İktisat Bölümü öğrencilere alanlarında sağlam bir teorik altyapı kazandırmayı ve bunu uygulamalı alanlarda ekonometrik ve istatistiki yöntem ve analizlerle desteklemeyi hedeflemektedir.

  iktisat bölümü çalışma olanakları

  İktisat Bölümünden mezun olan öğrenciler gerek kamu, gerekse özel sektörde, ekonomi, bankacılık da dahil olmak üzere finans ve idari bilimlerin kapsamındaki alanlarda iş bulabilirler. Kamuda Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Merkez Bankası, kamu bankaları, Maliye Bakanlığı’nın tüm birimleri, Sayıştay, İdari Yargı, Rekabet Kurumu, Türk Standartlar Enstitüsü (TSE), Milli Prodüktivite Merkezi, Türkiye İstatistik bankaları,KİT’ler, Özelleştirme İdaresi, Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere bakanlıklar ve teşkilatları, özerk kurumlar ve yerel yönetimlerde geniş iş olanaklarına sahiptirler.


Cevaplamak için giriş yapın
 


Copyright © 2017 Forum | Webhakim

Forum Webhakim ile bağlantınız koptu, yeniden bağlanmak için lütfen bekleyiniz.