İşletme Bölümü Nedir? İşletme Bölümü Puanları? • işletme bölümü puanları

  TM-1 puan türünden 62 kişilik kontenjanı bulunmaktadır.
  Taban Puanı:222,20947
  Tavan Puanı:264,50169
  Sıralama:574.000

  işletme bölümü nedir?

  Gün geçtikçe mesafelerin ortadan kalktığı küresel dünyanın iş piyasalarında uluslar arası alanda iş yapan firmaların sayısı artmaktadır. Bu sebepten ötürü, farklı kültürlerden insanlarla anlaşabilmek ve iş yapabilmek için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması işletmecilik mesleğini oluşturmuştur.
  Bölümde,ilk iki yıl, öğrencilerin temel işletme konularını özümsemelerine yardımcı olacak altyapı dersleri verilmektedir. Üçüncü ve dördüncü yıllar ise işletme bölümünün temel alanları olan yönetim, muhasebe, pazarlama ve finans konularındaki dersler verilmektedir.
  Ayrıca öğrencilerin çok boyutlu düşünebilme becerilerini geliştirmek, hızla değişen dünyaya ayak uydurabilmelerini ve vizyonlarını genişletmelerini sağlamak amacı ile farklı bilim dallarından da seçmeli dersler almaları bölüm tarafından desteklenmektedir. Bu sayede öğrenciler işletme alanında çağdaş bilgilerle donanmış olmanın yanı sıra geniş bir kültürel birikime sahip olarak mezun olmaları sağlanmaktadır.


Cevaplamak için giriş yapın
 


Copyright © 2017 Forum | Webhakim

Forum Webhakim ile bağlantınız koptu, yeniden bağlanmak için lütfen bekleyiniz.