Antropoloji Bölümü Nedir? Antropoloji Bölümü Puanları? Antropoloji Bölümü İş İmkanları? • antropoloji bölümü puanları

  TM-3 puan türünden 52 kişilik kontenjanı bulunmaktadır.
  Taban Puanı:230,54919
  Tavan Puanı:283,90832
  Sıralama:588.000

  antropoloji bölümü nedir?

  Antropoloji'nin tam karşılığı ''insan bilimi'' olmakla birlikte,insanın morfolojik ve kültürel yapısını, kökenlerini, gelişimini, toplumsal örgütlenişleri, inanç ve değer sistemler açısından ne ölçüde farklı veya benzer olduğunu ve bu benzerlik ve farklılıkların nedenlerini anlamaya, açıklamaya çabalayan ve tüm yönleriyle ele alan bir bilim dalıdır.Antropoloji insanlığın oluşumundan,insanların atalarından,tarih öncesi dönemlerden bu güne kadar birey ve toplum bazında değişimini birçok farklı yönden inceler.
  Antropoloji Bilimi, insan topluluklarının tarih boyunca ürettiği maddi kültür öğeleri üzerinden günlük yaşam, sosyal ve kültürel yapı, siyasal örgütlenme ve inanç sistemleri gibi yönlerini ortaya çıkarır ve elde ettiği bilgiler ışığında geçmişi yeniden inşa etmeye çalışır.Kısacası insana ait her şey antropolojinin çalışma alanı içine girer.
  Tüm bu bilgiler ışığında,Ahi Evran Üniversitesi Antropoloji bölümü 2009-2010 eğitim öğretim yılında faaliyetlerine başlamıştır.
  Bölümde,Paleoantropoloji, Fiziki Antropoloji ve Sosyal Antropoloji anabilim dallarının bir araya gelmesiyle oluşturulan eğitim programı uygulanmaktadır.

  Öğrenciler eğitim süreleri boyunca teorik bilgilerle donatılır ve bu teorik bilgileri öğrencilerin pratiğe dökmesi ve deneyim kazanması açısından kazı ve yüzey araştırmaları, müzeler, hastaneler ve kriminal laboratuvarlarda staj yapma imkânı sunulur.Ayrıca öğrenciler,Kırşehir ve çevresinin sahip olduğu tarih öncesi veri zenginliği sayesinde teorik bilgilerini inceleme gezileri ile destekleme fırsatı da elde etmektedirler.

  antropoloji bölümü iş imkanları

  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan arkeoloji ve sanat müzelerinde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarında, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı teşkilatlarda, özel müze ve turizm şirketlerinde, M.T.A. Genel Müdürlüğünde, Adli Tıp Kurumunda, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, Devlet İstatistik Kurumunun nüfus araştırmaları ile ilgili birimlerinde, biyomedikal ve insan mühendisliği araştırmalarında, resmi ve özel kuruluşların halkla ilişkiler bölümleri ve insan kaynakları birimleri ile Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Bölge Kalkınma Ajansları ve Avrupa Birliği ile diğer ulusal ve uluslararası kuruluşların yürüttüğü sürdürülebilir kalkınma projelerinde görev alma ve çalışma olanaklarının yanında lisansüstü eğitimlerini takiben de üniversitelerin antropoloji bölümlerinde iş olanakları bulabilmektedirler.


Cevaplamak için giriş yapın
 


Copyright © 2017 Forum | Webhakim

Forum Webhakim ile bağlantınız koptu, yeniden bağlanmak için lütfen bekleyiniz.