İşletme Bölümü Nedir? İşletme Bölümü Puanları? • işletme bölümü puanları

  TM-1 puan türünden 67 kişilik kontenjanı bulunmaktadır.
  Taban Puanı:238,88650
  Tavan Puanı:300,65331
  Sıralama:495.000

  işletme bölümü nedir?

  İşletme Bölümü’nün amacı, özel sektör ve kamu kuruluşlarının değişen ihtiyaçlarına uyumlu, etkili kararlar verebilen, çağdaş düşünce yapısına sahip, topluma ve çevreye karşı duyarlı, sürekli gelişimi ilke edinen, dinamik ve yenilikçi yönetici adayları yetiştirmektir.
  Bölümden mezun olacak öğrenciler, girişimci, yönetici ve yenilikçi birer çalışan olarak iş hayatında kendilerine yer bulabileceklerdir.
  Öğrenciler ilk yıllarında temel işletme kavramlarıyla tanıştırılır,ayrıca, yabancı dil ve bilgisayar teknolojisini kullanma becerileri geliştirilmektedir.
  İkinci yıllarında ise verilen dersler ile işletme yönetiminin çağdaş dünyadaki yeri sunulmakta, işlevsellik özellikleri ve niteliksel karar verme teknikleri geliştirilmektedir.
  Üçüncü yılda, seçmeli derslerin de katılımıyla pazarlama, finans, muhasebe, yönetim, insan kaynakları, üretim yönetimi gibi alanlara ağırlık verilerek, işletme yönetiminin bütünselliği ortaya konmakta ve öğrencilerin seçtikleri dersler aracılığıyla yönetim, araştırma, çözümleme ve yönetsel becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.
  Dördüncü yılda yönetimde ve işletmecilikte güncel yaklaşımlara ilişkin bilgiler verilmekte, ahilik konusunda kapsamlı bir bakış açısı geliştirilmektedir.


Cevaplamak için giriş yapın
 


Copyright © 2017 Forum | Webhakim

Forum Webhakim ile bağlantınız koptu, yeniden bağlanmak için lütfen bekleyiniz.