Ekonometri Bölümü Nedir? Ekonometri Bölümü Puanları? • ekonometri bölümü puanları

  TM-1 puan türünden 62 kişilik kontenjanı bulunmaktadır.
  Taban Puanı:272,00143
  Tavan Puanı:311,55803
  Sıralama:332.000

  ekonometri bölümü nedir?

  Ekonometri, kelime anlamı olarak iktisadi ölçüm demektir. Ekonometrist, iktisadi olguları açıklamaya yönelik, istatistiksel ve kantitatif tekniklerin geliştirilmesi ve uygulaması ile ilgilenir. İktisat, İstatistik ve Matematik bilimlerinin bir birleşeni olarak değerlendirilen ekonometri, başlangıç yıllarında iktisat biliminin bir alt disiplini olarak algılanmıştır. Ancak son dönemlerde ekonometrik teorideki hızlı gelişime paralele olarak ekonometrinin iktisat biliminden bağımsız bir bilim dalı olduğu görüşü genel kabul görmüştür. Ekonometri bölümünün temel amacı, nicel analiz teknikleri kullanarak varolan ekonomik sorunları analiz etme ve çözümleme yeteneğine sahip olan elemanlar yetiştirmektir. Ayrıca gerek bünyesindeki anabilim dallarının benzerliği gerekse de Ekonometrik yöntemlerin başta sosyal bilimler olmak üzere fen ve sağlık bilimlerinin değişik alanlarında uygulanabilirliliği açısından düşünüldüğünde, Ekonometri Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi açısından fakültenin bölümleri arasında ortak bir bağ oluşturmakta ve ayrıca ortak yönleri nedeniyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile diğer bir çok fakülte arasında bir köprü oluşturmaktadır.
  Ekonometri bölümü genel olarak iktisat bölümlerinde verilen dersleri kapsamakla birlikte, günümüz ihtiyaçlarına uygun, sayısal analiz yeteneğine sahip, bağımsız araştırma yapabilme ve problem çözme yetenekleri ile donatılmış mezunlar verebilmek amacıyla bu derslerin ötesinde bilgisayar, matematik ve istatistik gibi derslerin daha yoğun olarak verildiği bir program içerir. Okutulan derslerin gayesi öğrencilere genel bir bilgi kazandırmak, çözümleme ve yaratıcılık gücünü geliştirmektir.
  Üniversitelerin ekonometri bölümlerinden mezun olanlarına ''Ekonometrist'' unvanı verilir. Ekonometri Bölümü mezunları özellikle matematik, istatistik ve ekonometri gibi sayısal alanda kazandıkları bilgi ve becerilerin yanı sıra, ekonomi, maliye, kamu yönetimi, işletme ve bazı hukuk derslerini almalarından dolayı, donanım açısından gerek kişinin çalıştığı kurum ve işletmelerin kendi ihtiyaçları ve gerekse toplumsal alanda hizmet veren kurumlarca yapılan ekonomik ve sosyal içerikli çalışmalarda kullanımı gereken her türlü sayısal analizleri yapabilmektedirler.


Cevaplamak için giriş yapın
 


Copyright © 2017 Forum | Webhakim

Forum Webhakim ile bağlantınız koptu, yeniden bağlanmak için lütfen bekleyiniz.