İlahiyat Bölümü Nedir? İlahiyat Bölümü Puanları? • İlahiyat Bölümü Puanları

  YGS-4 puan türünden 144 kişilik kontenjanı bulunmaktadır.
  Taban Puanı:368,30463
  Tavan Puanı:472,42546
  Sıralama:183.000

  ilahiyat bölümü nedir?

  Bölümün amacı, İlahiyat alanına ait hem kuramsal hem uygulamaya dönük kapsamlı içerik bilgisine sahip olan,dinin temel kaynaklarını ve alana ait klasik eserleri okuyup anlayabilen,akademik araştırma sevgisine bağlı olarak, kabul edilen yöntemler doğrultusunda bir akademik araştırmayı sonuçlandırabilen,edindiği bilgileri, temel kaynaklarla uyumlu olmak kaydıyla yorumlayıp sorgulayabilen,dinin temel kaynaklarından edinilen doğru bilgi ile hurafeye dayalı inanç, tutum ve davranışları ayırt edebilen,meslekî uygulama alanlarını tanıyıp belli bir uygulama tecrübesi edinmiş,edindiği bilgi ve becerileri, muhatabının düzeyine uygun tarzda etkili bir yazılı ve sözlü aktarım becerisine sahip olan,toplumsal ve küresel sorunlara duyarlı olan İlahiyat uzmanları yetiştirmektir.
  Fakültede,diğer İlahiyat Fakültelerinde olduğu gibi şu üç bölüm bulunmaktadır: Temel İslam Bilimleri Bölümü
  Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
  İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
  Öğrenciler her üç bölümün derslerini almak ve başarmak zorundadır.

  1-Temel İslam Bilimleri Bölümü
  Bu bölüm, İslam’ın ana kaynaklarını; inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarını ve alanı içerisindeki diğer konuları bu temel kaynaklara dayanarak akademik düzeyde ele almaktadır. Bunun için vazgeçilmez araç konumundaki kaynak dil ile İslam anlayışı çerçevesinde tarih içinde gün yüzüne çıkan dini-mezhebi oluşumlar da bu bölümün ana konuları arasındadır. Buna göre Temel İslam Bilimleri Bölümü’nde şu anabilim dalları bulunmaktadır:
  1.Arap Dili ve Belâğatı Anabilim Dalı
  2.Hadis Anabilim Dalı
  3.İslam Hukuku Anabilim Dalı
  4.İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
  5.Kelâm Anabilim Dalı
  6.Tasavvuf Anabilim Dalı
  7.Tefsir Anabilim Dalı

  2-Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
  İnsanlık tarihi kadar eski olan din ve inanç kavramlarını, dinin felsefi, sosyolojik ve psikolojik boyutlarını, bir başka ifadeyle insan ve din arasındaki ilişkinin temellerini, dinin bireysel ve toplumsal hayattaki yeri ve fonksiyonlarını, din ve akıl arasındaki ilişki ile din eğitimini bilimsel yaklaşımla ele alan bölüm şu anabilim dallarından oluşmaktadır:
  1.Din Eğitimi Anabilim Dalı
  2.Din Felsefesi Anabilim Dalı
  3.Din Psikolojisi Anabilim Dalı
  4.Din Sosyolojisi Anabilim Dalı
  5.Dinler Tarihi Anabilim Dalı
  6.Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
  7.İslam Felsefesi Anabilim Dalı
  8.Mantık Anabilim Dalı

  3-İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
  Bu bölüm, öncelikle İslam’ın doğuşundan günümüze kadar geçen tarihi süreci konu edinmektedir. Sosyal, kültürel ve kurumsal açılardan Türk-İslam tarihini, bu süreç içinde ortaya çıkmış sanat, edebiyat ve müzik anlayışlarını ve ürünlerini, İslam medeniyetinin kurumsal yönünü akademik araştırma konusu yapmaktadır. Bölümün anabilim dalları şunlardır:
  1.İslam Tarihi Anabilim Dalı
  2.Türk Din Musikisi Anabilim Dalı
  3.Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı
  4.Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalı


Cevaplamak için giriş yapın
 


Copyright © 2017 Forum | Webhakim

Forum Webhakim ile bağlantınız koptu, yeniden bağlanmak için lütfen bekleyiniz.