Peyzaj Mimarlığı Bölümü Nedir? Peyzaj Mimarlığı Bölümü Puanları? • peyzaj mimarlığı bölümü puanları

  MF-4 puan türünden 36 kişilik kontenjanı bulunmaktadır.
  Taban Puanı:265,46188
  Tavan Puanı:386,50127
  Sıralama:188.000

  Peyzaj Mimarlığı Bölümü Nedir?

  Peyzaj sözcüğü dilimize manzara ya da görünüm anlamına gelen Fransızca “Paisage” sözcüğünden aktarılmıştır.
  Peyzaj; doğal ve kültürel elemanların herhangi bir noktadan görüs açısı içine sığabilen görünüşüdür. Peyzaj mimarlığı, ziraat mühendisi ve aynı zamanda bir yazar ve gezgin olan Frederick Law OLMSTED ‘in Amerika Birleşik Devletleri’nde formal bahçe düzenine karşı bir hareketin temsilcisi olarak ortaya çıkması; örnekleri günümüze kadar uzanan özgün eserler vermesi ve çalışmalarında ilk kez “Peyzaj Mimarı” ünvanını kullanması ile yeni bir meslek olarak 1856 yılında doğmuştur.
  Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bahçe Düzenleme Sanatı olarak ortaya çıkan ve uzun süre bu tanım çerçevesinde algılanan Peyzaj Mimarlığı’nın tarihi, ilk toplu yerleşim mekanlarının ortaya çıkışıyla eştir. Babil’in Asma Bahçeleri’nden günümüzün modern parkları ve kentlerin yeşil alan sistemlerinin kurulmasına kadar geçen süreçte; Peyzaj Mimarlığı biliminin temel amacını “insanlara doğayla bütünleşmiş, estetik ve fonksiyonel kullanıma uygun ve sürdürülebilir mekanlar yaratmak” oluşturmuştur.
  Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında önemi daha iyi kavranan Peyzaj Mimarlığı mesleği, günümüzde bir çok temel bilim dalının verilerinden yararlanarak planlama ve tasarım açısından insanla çevresi arasında olumlu ve sürdürülebilir bir ilişkinin yaratılmasıyla ilgili prensipleri geliştiren, yönlendiren ve uygulayan mesleklerden biri konumuna gelmiştir. Bu nedenle ulusal parklar ve doğa koruma alanları, kıyısal alanlar, sulak alanlar, kentsel açık ve yeşil alanlar, arboretumlar, sergi ve fuar alanları, botanik ve hayvanat bahçeleri gibi modern yasamın gerekleri olarak görülen ve toplum için oluşturulan alan ve mekanların planlama ve tasarımı da Peyzaj Mimarlığı mesleğinin önemli çalışma alanları arasında yer almaktadır.
  Bu temel işlevler yerine getirilirken canlı bir materyal olarak görülen süs bitkilerinin yetiştirilmeleri ve estetik ve fonksiyonel prensipler doğrultusunda kullanımları da mesleğin ilgi alanları arasındadır. Ayrıca insan faaliyetleri sonucunda bozulmuş alanlardaki doğa onarımı çalışmaları da Peyzaj Mimarlığı mesleğinin temel konuları arasında yer almaktadır.


Cevaplamak için giriş yapın
 


Copyright © 2017 Forum | Webhakim

Forum Webhakim ile bağlantınız koptu, yeniden bağlanmak için lütfen bekleyiniz.