İş Bankası Uzman Yardımıcısı Sınavı 2017 • Sınavın, genel yetenek testi ve mesleki bilgi testinden oluşan ilk aşaması 16 Aralık 2017 ve izleyen günlerde gerçekleştirilecek olup son başvuru tarihi 10 Aralık 2017 Pazar günüdür.
  BAŞVURU KOŞULLARI
  a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
  olmak,
  b. İngilizce, Almanca ve Fransızca
  dillerinden birini çok iyi derecede bilmek,
  aşağıda yer alan yabancı dil seviye tespit
  sınavlarından asgari olarak belirtilen sonuçları
  elde etmiş ve söz konusu durumu 30.06.2018
  tarihine kadar geçerliliğini koruyan bir sınav sonuç belgesiyle belgeleyebilecek durumda olmak,
  (Sınavın tüm aşamalarında başarılı olan adaylar süreç
  sonunda yabancı dil sertifikalarını ibraz edemezlerse
  göreve başlatılamayacaktır.)Yazılı sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını
  doldurmamış olmak (16 Aralık 1987 ve
  sonrasında doğanlar başvurabilecektir),
  d. Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış
  olmak ya da en erken Şubat 2019 celp
  dönemine kadar tecilli ya da muaf olmak
  (Sınav tarihinde askerlik görevini yürütmekte
  olanların en geç 2017 Aralık ayı içinde terhis
  olacak durumda bulunmaları gerekmektedir),
  e. Üniversitelerin, 4 yıllık eğitim verilen aşağıdaki
  bölümlerinden mezun olmak (İlgili bölümlerin
  yetkili makamlarca tanınmış, yabancı ülkelerdeki
  eşitlerinden mezun olup bu durumu belgeleyebilen
  adayların da başvuruları kabul edilmektedir).
  Lisans son sınıf öğrencilerinin en geç 2017 Aralık ayı
  içinde mezun olup bu durumu aynıtarih itibarıyla
  belgeleyebilmeleri gerekmektedir.

  **** SINAV***
  Sınav Tarihi ve Yeri
  Sınavın yazılı aşaması 16 Aralık
  2017 ve izleyen günlerde İstanbul’da
  gerçekleştirilecektir.
  Sınav Başvuru ve Davetleri
  Sınava son başvuru tarihi 10 Aralık 2017 Pazar
  günü olup başvurular sadece yenibiris.com ve LinkedIn
  üzerinden yapılabilecektir. Şubelerimiz ya da Genel
  Müdürlük birimlerimiz aracılığıyla sınav başvurusunda
  bulunmak mümkün değildir.
  Sınavla ilgili tüm davet ve duyurular 13 Aralık 2017
  Çarşamba günü saat 18.00’den itibaren adaylara
  e-posta yoluyla yapılacaktır. Bu tarihten itibaren
  e-postaların kontrol edilmesi önem taşımaktadır.
  herkese hayırlı olsun arkadaşlar alımlar gelmeye başladı
Copyright © 2017 Forum | Webhakim

Forum Webhakim ile bağlantınız koptu, yeniden bağlanmak için lütfen bekleyiniz.