2018 TYT YKS Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM- YÖK) • 2018 YKS adaylarının heyecanla beklediği 2018 YKS Konuları ve Soru Dağılımını %100 özgün işte Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve Temel Yeterlilik Testi Konuları ve Soru Dağılımları
  2018 Temel Yeterlilik Testi 40 TÜRKÇE SORUSU, 40 MATEMATİK SORUSU
  2018 Temel Yeterlilik Testi TARİH KONULARI 5 soru
  2018 Temel Yeterlilik Testi COĞRAFYA KONULARI 5 soru
  2018 Temel Yeterlilik Testi FELSEFE KONULARI 5 soru
  2018 Temel Yeterlilik Testi DİN KÜLTÜRÜ KONULARI 5 soru
  2018 Temel Yeterlilik Testi FİZİK KONULARI 7 soru
  2018 Temel Yeterlilik Testi KİMYA KONULARI 7soru
  2018 Temel Yeterlilik Testi BİYOLOJİ KONULARI 6 soru

  yeni sınav sisteminin konularını 2018 YKS Konuları ve Soru Dağılımını

  2018 TYT konuları ve Soru Dağılımını buradan bakabilirsiniz.

  ALAN TESTLERİ

  2018 YKS MATEMATİK KONULARI
  **Geometri dersi matematik dersi içinde sorulmaktadır

  2018 YKS EDEBİYAT KONULARI
  2018 YKS COĞRAFYA-1 KONULARI
  2018 YKS TARİH-1 KONULARI

  2018 YKS TARİH-2 KONULARI
  2018 YKS COĞRAFYA-2 KONULARI
  2018 YKS FELSEFE GRUBU KONULARI
  2018 YKS DİN KÜLTÜRÜ KONULARI

  2018 YKS FİZİK KONULARI
  2018 YKS KİMYA KONULARI
  2018 YKS BİYOLOJİ KONULARI

  2018 YKS İNGİLİZCE KONULARI
  40 Matematik sorusu, 40 Fen Bilimleri sorusu , 40 Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 s orusu ve 40 Sosyal Bilimleri 2 sorusu testi karşımıza çıkacak.

  2018 TYT Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı (Temel Yeterlilik Türkçe)
  2018 TYT Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı
  Cümlede Anlam
  Sözcükte Anlam
  Yazım Kuralları
  Sözcükte Yapı
  Paragraf
  Noktalama İşaretleri
  Ses Bilgisi
  Zamirler
  Sıfatlar
  İsimler
  Zarflar
  Edat-Bağlaç-Ünlem
  Fiiller
  Fiilde Çatı
  Fiilimsiler
  Cümlenin Öğeleri
  Anlatım Bozuklukları
  Cümle Türleri

  2018 TYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı Temel Yeterlilik Matematik
  2018 TYT Matemtik Konuları ve Soru Dağılımı
  -Temel Kavramlar
  -Sayı Basamakları
  -Rasyonel Sayılar
  -Ondalıklı Sayılar
  -Basit Eşitsizlikler
  -Mutlak Değer
  -Üslü Sayılar
  -Köklü Sayılar
  -Çarpanlara Ayırma
  -Denklem Çözme
  -Oran-Orantı
  -Problemler
  -Kümeler
  -Fonksiyonlar
  -Permütasyon
  -Kombinasyon
  -Binom
  -Olasılık
  -İstatistik
  -Polinomlar
  -2. Dereceden Denklemler
  -Karmaşık Sayılar
  -Parabol

  GEOMETRİ Temel Yeterlilik

  Doğruda ve Üçgende Açılar
  Dik ve Özel Üçgenler
  Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
  İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
  Üçgende Alanlar
  Üçgende Açıortay Bağıntıları
  Üçgende Kenarortay Bağıntıları
  Üçgende Eşlik ve Benzerlik
  Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
  Çokgenler
  Dörtgenler
  Yamuk
  Paralelkenar
  Eşkenar Dörtgen- Deltoid
  Dikdörtgen
  Çemberde Açılar
  Çemberde Uzunluk
  Daire
  Prizmalar
  Piramitler
  Küre
  Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
  Vektörler-1
  Doğrunun Analitiği

  2018 TYT Tarih Konuları ve Soru Dağılımı Temel Yeterlilik Tarih
  2018 TYT Tarih Konuları ve Soru Dağılımı

  Tarih Bilimine Giriş
  Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
  Eski Türk Tarihi
  İslam Tarihi
  Türk-İslam Devletleri(10-13. yüzyıllar)
  Türkiye Tarihi(11-13. yüzyıllar)
  Beylikten Devlete(1300-1453)
  Dünya Gücü Osmanlı Devleti(1453-1600)
  Yeniçağ Avrupası(1453-1789)
  Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
  Arayış Yılları(17. yüzyıl)

  1. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
   Yakınçağ Avrupası(1789….)
   En Uzun Yüzyıl(1800-1922)
  2. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
  3. Dünya Savaşı
   Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
   Kurtuluş Savaşında Cepheler
   Türk İnkılabı
   Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
   Türk Dış Politikası

  2018 TYT Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımı Temel Yeterlilik Coğrafya
  2018 TYT Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımı

  Harita Bilgisi
  Dünyanın Şekli ve Hareketleri
  İklim Bilgisi
  Türkiye’nin İklimi ve Yer Şekilleri
  Yer’in Şekillenmesi
  İç ve Dış Kuvvetler
  Toprak Tipleri
  Nüfus
  Ortak Payda: Bölge
  Ulaşım Yolları
  Çevre ve İnsan
  Doğal Afetler

  2018 TYT Felsefe Konuları ve Soru Dağılımı Temel Yeterlilik Felsefe
  Felsefe’nin Alanı
  Bilgi Felsefesi
  Bilim Felsefesi
  Varlık Felsefesi
  Ahlak Felsefesi
  Siyaset Felsefesi
  Sanat Felsefesi
  Din Felsefesi

  2018 TYT Din Konuları ve Soru Dağılımı Temel Yeterlilik Din
  Kuran ve Yorumu
  Hz. Muhammed’in Hayatı
  İslam Düşüncesinde Yorumlar
  İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar
  Hazreti Muhammed
  İslam Düşüncesinde Tasavvuf
  Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları

  2018 TYT Fizik Konuları ve Soru DağılımıTemel Yeterlilik Fizik
  Fizik Bilimine Giriş
  Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi
  Basit Makineler
  Madde ve Özellikleri
  Sıvıların Kaldırma Kuvveti
  Basınç
  Isı ve Sıcaklık
  Genleşme
  Doğrusal Hareket
  İş Enerji
  Işık ve Gölge
  Düzlem Ayna
  Küresel Aynalar
  Kırılma ve Renkler
  Merceler ve Aydınlanma
  Elektrostatik
  Elektrik Akımı ve Devreler
  Temel Dalga Bilgileri
  Yay Dalgaları
  Su Dalgaları
  Ses ve Deprem Dalgaları
  2018 TYT Kimya Konuları ve Soru DağılımıTemel Yeterlilik Kimya
  Kimya Bilimi
  Atom ve Yapısı
  Periyodik Sistem
  Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
  Asitler-Bazlaar ve Tuzlar
  Bileşikler
  Kimyasal Tepkimeler
  Kimyanın Temel Yasaları
  Maddenin Halleri
  Karışımlar
  Endüstride ve Canlılarda Enerji
  Kimya Her Yerde
  2018 TYT Biyoloji Konuları ve Soru DağılımıTemel Yeterlilik Biyoloji
  Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler
  Organik Bileşikler
  Hücre
  Madde Geçişleri
  DNA-RNA
  Protein Sentezi
  Enzimler
  Canlıların Sınıflandırılması
  Ekoloji
  Hücre Bölünmeleri
  Eşeysiz-Eşeyli Üreme
  İnsanda üreme ve Gelişme
  Mendel Genetiği
  Kan Grupları
  Cinsiyete Bağlı Kalıtım
  ALAN TESTLERİ
  2018 YKS Matematik Konuları ve Soru Dağılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı
  2018 YKS Matematik Konuları ve Soru Dağılımı

  Sayılar
  Sayı Basamakları
  Bölünebilme
  OBEB-OKEK
  Rasyonel Sayılar
  Basit Eşitsizlikler
  Mutlak Değer
  Üslü Sayılar
  Köklü Sayılar
  Çarpanlara Ayırma
  Oran Orantı
  Denklem Çözme
  Kümeler
  Fonksiyonlar
  Permütasyon
  Kombinasyon
  Binom
  Olasılık
  İstatistik
  İkinci Dereceden Denklemler
  Karmaşık Sayılar
  Parabol
  Polinomlar
  Toplam-Çarpım
  Mantık
  Modüler Aritmetik
  Eşitsizlikler
  Logaritma
  Diziler
  Seriler
  Limit ve Süreklilik
  Türev
  İntegral

  2018 YKS Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı
  2018 YKS Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımı
  Güzel Sanatlar ve Edebiyat
  Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
  Olay Çevresinde Oluşan Edebi MEtinelr
  Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)
  Tarih İçinde Türk Edebiyatı
  Destan Dönemi Türk Edebiyatı
  İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
  Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
  Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
  Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
  Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
  Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
  Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
  Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

  2018 YKS Coğrafya 1 Konuları ve Soru Dağılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı
  Doğal Sistemler
  Beşeri Sistemler
  Mekansal Sentez Türkiye
  Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  Çevre ve Toplum
  Ekonomik Faaliyetler

  2018 YKS Tarih-1 Konuları ve Soru DağılımıYükseköğretim Kurumları Sınavı

  Tarih Bilimi
  Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
  İlk Türk Devletleri
  İslam Tarihi ve Uygarlığı
  Türk-İslam Devletleri
  Türkiye Tarihi
  Beylikten Devlete (1300-1453)
  Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
  Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
  Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
  En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
  1881’den 1919’a Mustafa Kemal
  1.Dünya Savaşı
  Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
  Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
  Türk İnkılabı
  Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
  Atatürk’ün Ölümü
  Yüzyılın Başlarında Dünya
  İkinci Dünya Savaşı
  Soğuk Savaş Dönemi
  Yumuşama Dönemi ve Sonrası
  Küreselleşen Dünya
  Türklerde Devlet Teşkilatı
  Türklerde Toplum Yapısı
  Türklerde Hukuk
  Türklerde Ekonomi
  Türklerde Eğitim
  Türklerde Sanat

  2018 YKS Tarih-2 Konuları ve Soru Dağılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı
  Tarih Bilimi
  Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
  İlk Türk Devletleri
  İslam Tarihi ve Uygarlığı
  Türk-İslam Devletleri
  Türkiye Tarihi
  Beylikten Devlete (1300-1453)
  Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
  Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
  Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
  En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
  1881’den 1919’a Mustafa Kemal
  Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
  Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
  Türk İnkılabı
  Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
  Atatürk’ün Ölümü
  Yüzyılın Başlarında Dünya
  İkinci Dünya Savaşı
  Soğuk Savaş Dönemi
  Yumuşama Dönemi ve Sonrası
  Küreselleşen Dünya
  Türklerde Devlet Teşkilatı
  Türklerde Toplum Yapısı
  Türklerde Hukuk
  Türklerde Ekonomi
  Türklerde Eğitim
  Türklerde Sanat

  2018 YKS Coğrafya 2 Konuları ve Soru Dağılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı

  Doğal Sistemler
  Beşeri Sistemler
  Mekansal Sentez Türkiye
  Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  Çevre ve Toplum
  Ekonomik Faaliyetler

  2018 YKS Felsefe Grubu Konuları ve Soru Dağılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı
  Felsefe Konuları
  Felsefenin Alanı
  Bilgi Felsefesi
  Bilim Felsefesi
  Varlık Felsefesi
  Ahlak Felsefesi
  Siyaset Felsefesi
  Sanat Felsefesi
  Din Felsefesi
  Mantık Konuları
  Mantığa Giriş
  Klasik Mantık
  Mantık ve Dil
  Sembolik Mantık

  Psikoloji KonularıYükseköğretim Kurumları Sınavı
  Psikoloji Bilimini Tanıyalım
  Psikolojinin Temel Süreçleri
  Öğrenme Bellek Düşünme
  Ruh Sağlığının Temelleri

  Sosyoloji Konuları Yükseköğretim Kurumları Sınavı
  Sosyolojiye Giriş
  Birey ve Toplum
  Toplumsal Yapı
  Toplumsal Değişme ve Gelişme
  Toplum ve Kültür
  Toplumsal Kurumlar
  2018 YKS Din Konuları ve Soru Dağılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı

  Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması
  İnsan ve Din
  İslam ve İbadetler
  İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
  Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.
  İslam ve Bilim, Estetik, Barış
  Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

  2018 YKS Fizik Konuları ve Soru Dağılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı
  Fizik Bilimine Giriş
  Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi
  Tork
  Ağırlık Merkezi
  Basit Makineler
  Madde ve Özellikleri
  Sıvıların Kaldırma Kuvveti
  Basınç
  Isı ve Sıcaklık
  Genleşme
  11 Doğrusal Hareket
  12 Bağıl Hareket
  13 Dinamik
  14 Atışlar
  15 İş Enerji
  16 Dönme Hareketi
  17 Basit Harmonik Hareket
  18 İtme-Momentum
  19 Kütle Çekimi -Kepler Kanunu- Büyük Patlama
  20 Işık ve Gölge
  21 Düzlem Ayna
  22 Küresel Aynalar
  23 Kırılma ve Renkler
  24 Merceler ve Aydınlanma
  25 Elektrostatik
  26 Elektrik Alan- Elektriksel Potansiyel ve İş
  27 Yüklü Parçacıkların Hareketi
  28 Elektrik Akımı ve Devreler
  29 Temel Dalga Bilgileri
  30 Yay Dalgaları
  31 Su Dalgaları
  32 Ses ve Deprem Dalgaları
  33 Manyetizma
  34 Elektromanyetik İndüksüyon
  35 Sığaçlar
  36 Alternatik Akım ve Transformatör
  37 Dalga Mekaniği (Kırınım-Girişim-Doopler)
  38 Elektromanyetik Dalgalar
  39 Fotoelektrik ve Comptpn Olayı
  40 Özel Görelilik
  41 Atom Modelleri
  42 Atom Altı Parçacıklar
  43 Radyoaktivite
  44 Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

  2018 YKS Kimya Konuları ve Soru Dağılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı
  Modern Atom Teorisi
  Kimyasal Hesaplamalar
  Gazlar
  Sıvı Çözeltiler
  Kimya ve Enerji
  Tepkimelerde Hız
  Kimyasal Denge
  Sıvı Çözeltilerde Denge
  Kimya ve Elektrik
  Karbon Kimyasına Giriş
  Organik Bileşikler
  Hayatımızdaki Kimya

  2018 YKS Biyoloji Konuları ve Soru Dağılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı

  Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler
  Organik Bileşikler
  Hücre
  Madde Geçişleri
  DNA-RNA
  Protein Sentezi
  Enzimler
  Canlıların Sınıflandırılması
  Ekoloji
  Hücre Bölünmeleri
  Eşeysiz-Eşeyli Üreme
  İnsanda üreme ve Gelişme
  Mendel Genetiği
  Kan Grupları
  Cinsiyete Bağlı Kalıtım
  Biyoteknoloji, Evrim
  Solunum
  Fotosentez
  Kemosentez
  Bitki Biyolojisi
  Sistemler
  Duyu Organları

  2018 YKS Yabancı Dil Konuları ve Soru Dağılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı
  Dilbilgisi (10 Soru) (4 Soru Zamanlar,2 Soru Preposition,3 Soru Conjunction,1 Soru Quantifiers)
  Cloze Test (5 Soru)
  Cümleyi Tamamlama (8 Soru)
  İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma (6 Soru)
  Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma (6 Soru)
  Paragraf (15 Soru)
  Anlamca Yakın Cümleyi Bulma (5 Soru)
  Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma (5 Soru)
  Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma (5 Soru)
  Diyalog Tamamlama (5 Soru)
  Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma (5 Soru)
Copyright © 2017 Forum | Webhakim

Forum Webhakim ile bağlantınız koptu, yeniden bağlanmak için lütfen bekleyiniz.