2018 YKS Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı • 2018 YKS Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımı
  Güzel Sanatlar ve Edebiyat
  Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
  Olay Çevresinde Oluşan Edebi MEtinelr
  Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)
  Tarih İçinde Türk Edebiyatı
  Destan Dönemi Türk Edebiyatı
  İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
  Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
  Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
  Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
  Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
  Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
  Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
  Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
Copyright © 2017 Forum | Webhakim

Forum Webhakim ile bağlantınız koptu, yeniden bağlanmak için lütfen bekleyiniz.