Genel Kültür Dev Bilgi Yarışması Soruları Tam 500 Soru 1 Soru 1 Cevap • 301- Yeni Türk devletinin latin alfabesşyle yazılmış ilk gazetesi? CEVAP MARDİN GAZETESİ
  302- TBMM Hükümetinin ilk resmi ilişki kurduğu devlet hangisidir? CEVAP SOVYET RUSYA
  303- Lozan Barış Antlaşmasında Türkiye Devletinin asla taviz vermemesi gereken konular hangileridir? CEVAP ERMENİ YURDU- KAPİTÜLASYONLAR
  304- Türkiye devletinin ilk kanunu hangisidir? CEVAP TEŞKİLATI ESASİYE
  305- I. Dünya savaşından sonra osmanlı ülkesinde ilk işgal edilen yer neresidir? CEVAP MUSUL
  306- "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz" kararı ilk kez hangisinde alınmıştır? CEVAP MİSAKİ MİLLİ
  307- TBMM ve Osmanlı Devleti arasında yapılmıştır. CEVAP AMASYA GÖRÜŞMESİ
  308- I.TBMM döneminde çıkarılan ilk kanun hangi alanda yapılmıştır? CEVAP EKONOMİ
  309- TBMM'nin kurulmasından sonra çıkmaya başlayan, Türkiye Cumhuriyetinin ilk resmi gazetesi ? CEVAP İRADE-İ MİLLİYE
  310- 1930 yilinda ATATÜRK hangi ülke tarafından nobele aday gösterilmiştir? CEVAP YUNANİSTAN • 311- Takrir-i Sükûn Kanunu hangi gelişme sonrasında çıkarılmıştır? CEVAP ŞEYH SAİT İSYANI
  312- 1974 Kıbrıs Barış Harekatında TSK Genel Kurmay başkanı kimdir? CEVAP ORGENERAL SEMİH SANCAR
  313- İstiklal marşımızn İlk kez AÇIKSÖZ Gazetesinde yayınlandığı şehir? CEVAP KASTAMONU
  314- Serbest Cumhuriyet Fırkası hangi olayla kapatıldı? CEVAP İZMİR OLAYI
  315- Cumhuriyetin ilanından sonra Mustafa Kemal ilk olarak hangi bölgenin milletvekilisi seçildi. CEVAP ANKARA
  316- Latin alfabesiyle basılan ilk gazete? CEVAP MARDİN
  317- 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen kentimiz ? CEVAP ESKİŞEHİR
  318- Misak-ı millide yer almayan konu hangisidir? CEVAP EGEMENLİK
  319- MUSTAFA KEMAL'in "RUM SINDIĞI" olarak nitelendirdiği savaş hanisidir? CEVAP BÜYÜK TAARRUZ
  320- Osmanlı Devleti hangisiyle hukuken yok sayıldı? CEVAP MUDANYA ANTLAŞMASI • 321- 31 Mart olayında ayaklanmayı bastıran ordunun adı nedir? CEVAP HAREKET ORDUSU
  322- Osmanlı İmparatorluğu'nda şehzadelerin eğitiminden sorumlu kişilere ne ad verilirdi? CEVAP LALA
  323- Osmanlı tarihinde batılılaşma yolunda köklü değişmelerin yaşandığı döneme ne ad verilir? CEVAP TANZİMAT
  324- Türk tarihinin ilk yazılı eseri aşağıdakilerden hangisidir? CEVAP ORHUN KİTABELERİ
  325- Osmanlı Devletini en büyük sınırlarına ulaştıran padişah CEVAP KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
  326- ABD`nin ilk Başkanı kimdir? CEVAP WASHTİNGTON
  327- II. Mahmud'un Yeniçeri Ocağı yerine kurduğu ordu hangisidir? CEVAP ASAKİR-İ MANSURİ MUHAMMEDİYE
  328- Türkiye'nin onay vermesi sonucu NATO'ya üye olabilen ülke hangisidir? CEVAP YUNANİSTAN
  329- Bir devletin, bir başka devlete verdiği ekonomik, sosyal ve dini ayrıcalıklara ne denir? CEVAP KAPİTÜLASYON
  330- Türkiye hangi yılda NATO'ya üye olmuştur? CEVAP 1952 • 331- Aka-Truva savaşlarının son 50 günlük olayları Homeros’un hangi eserinde anlatılır? CEVAP İLYADA
  332- Mondros ateşkesinden sonra Maraş, Antep ve Urfa'y kim kuşattı? CEVAP FRANSA
  333- 1964'te Rumlar tarafından Kıbrıs`ta şehit edilen pilot yüzbaşı kimdir? CEVAP CENGİZ TOPEL
  334- Anadolu medeniyeti olan Hititlerin başkenti neresidir? CEVAP HATTUŞAŞ
  335- Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma hangisidir? CEVAP KADEŞ
  336- Cumhuriyet'in ilanından sonra sınırlarımız içine katılan ilimiz hangisidir? CEVAP HATAY
  337- Dünya'da metro ilk defa hangi ülkede kullanılmıştır? CEVAP İNGİLTERE
  338- Osmanlı Devletinde zanaatkarların zanaatlarına göre kurdukları grupların adı nedir? CEVAP LONCA
  339- II. Mahmud hangi birimin yerine düzenli bir ordu kurmuştur? CEVAP YENİÇERİ
  340- Medreselerde ders veren öğretim görevlisine ne ad verilirdi? CEVAP MÜDERRİS • 341- Türk ordusunun, Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi, hangi savaş? CEVAP KÜTAHYA-ESKİŞEHİR SAVAŞLARI
  342- Fatih Sultan Mehmet'ten sonra, hangi padişah halka, Osmanli Devleti'nin vatandaslar arasinda din ve mezhep ayrılığı gözetilemeyeceği teminatini vermiştir? CEVAP II.MAHMUT
  343- Osmanli Devleti'nin ünlü sanatçilarindan biri olan Levni, sanat dallarindan hangisinde yaptigi çalismalarla taninmistir? CEVAP MİNYATÜR
  344- Osmanli Devleti'ne parlamento kavrami hangisiyle girmistir? CEVAP KANUNİ ESASİ
  345- Türkiye, Fener Rum Patrikhanesi'nin Istanbul'dan çikartilmasi istegini hangisiyle ilgili görüsmelerde dile getirilmistir? CEVAP LOZAN ANTLAŞMASI
  346- Terakkiperver Cumhuriyet Firkasi, ilkelerden hangisini kötüye kullanarak Seyh Sait Ayaklanmasi'nda ortam hazirlamistir? CEVAP LAİKLİK
  347- Türk denizlerinde gemi isletme hakkinin yalniz Türkiye'ye ait olmasi hangisiyle saglanmistir. CEVAP KABOTAJ
  348- Türk-İslam devletlerinde akılcılığı ön plana alan ve pozitif bilimlerin gelişmesine katkı sağlayan bilim adamı kimdir? CEVAP FARABİ
  349- Kanuni adına Süleymaniye Camii, Mostar Köprüsü ve Şehzade Camii gibi önemli eserler veren Osmanlı mimarı kimdir? CEVAP MİMAR SİNAN
  350- Anlasma Devletleri Anadolu'yu hangisine dayanarak isgal etmislerdir? CEVAP MONDROS ANTLAŞMASI • 351- Selçuklular döneminde yapılmış mimari eserlerdendir? CEVAP KARATAY HANI
  352- I. Mesrutiyet sartlarinin olusmasinda ve ilaninin saglanmasinda hangisinin katkisi en fazladir? CEVAP AYDINLARIN
  353- Osmanlilar döneminde birçok hayır kuruluşu oluşturulmuştur. Fakir insanlara yemek dağıtmak amacıyla kurulmuştur? CEVAP İMARETHANE
  354- Atatürk kaleme aldigi "Nutuk" adli eserinde hangisine deginmiştir? CEVAP TÜRK DEVLETİNİN KURULUŞU
  355- Cumhuriyet döneminde hangi yil yapilan anayasa degisikligi ile Devletin dini İslam dinidir" maddesi anayasadan çikarilmistir? CEVAP 1928 DEĞİŞİKLİĞİ İLE
  356- Alfabelerden hangisi Türklere özgüdür? CEVAP ORHON
  357- Batman yakınındaki Hasankeyf hangisine ait eserler bulunmaktadır? CEVAP ARTUKLULAR
  358- Sivas Kongresinde alınmıştır? CEVAP ANADOLU VE RUMELİ MÜDAFİ HUKUK CEMİYETİNİN KURULMASI
  359- Osmanlı Devleti?nde, devlet memurlarına setre, pantolon ve fes giyme zorunluluğu hangi padişah
  döneminde getirilmiştir? CEVAP II.MAHMUT
  360- Kitab-ı Bahriye adlı eseri ve yaptığı haritalarla ünlü denizci hangisidir? CEVAP PİRİ REİS • 361- İslam hukukuna göre, herhangi bir kişinin mülklerinin veya gelirlerinin bir kısmının kamu yararı için süresiz olarak kullanılması sistemi? CEVAP VAKIF
  362- Lale Devrinin ünlü şairidir? CEVAP NEDİM
  363- Osmanlı Devleti'nin devlet yapısında ilk radikal değişiklikler yapma eğilimi hangi padişah döneminde başlamıştır? CEVAP III.SELİM
  364- Osmanlı İmparatorluğu Makedonya'yı hangisinin sonucunda kaybetmiştir? CEVAP BALKAN SAVAŞLARI
  365- Sivas Kongresi'nde hangisiyle ilgili sorun çıkmıştır? CEVAP MANDA YÖNETİMİNİN KABUL EDİLMESİ ÖNERİSİ
  366- Menemen Olayı'nın bastırılması, Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin kapatılması doğrudan ilgilidir? CEVAP LAİKLİK
  367- Türkiye'de 1928'den sonra kitap sayısının artmasının nedenlerinden BİRİ? CEVAP HARF İNKILABININ YAPILMASI
  368- Atatürk Döneminde azınlıklarla ilgili konularda ülkelerden hangisiyle sorunlar yaşanmıştır? CEVAP YUNANİSTAN
  369- 5 Haziran 1926 tarihinde İngilizlerle yapılan Ankara Antlaşması'nın kapsamındadır? CEVAP MUSUL'UN İNGİLİZ YÖNETİMİNDEKİ IRAK HÜKÜMETİNE BIRAKILMASI
  370- Türklerin İslamiyet'e geçmeleriyle hangisi kültürel hayatlarında bir sanat kolu oluşturacak derecede önem kazanmıştır? CEVAP HAT • HEDEF 400 ULAŞMAK 1 SORU 1 CEVAP TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR İNŞALLAH SINAVA KADAR DEVAM EDECEĞİZ :8ball: • 371- Kurtuluş Savaşı'nda, TBMM Hükûmetinin yarı resmî yayın organı hâline gelen gazete? CEVAP HAKİMİYET-İ MİLLİYE
  372- Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk kadını erkekle eşit olarak, kronolojik sıralama? CEVAP I.MİRASTAN AYNI ORANDA PAY ALMA VE TANIK OLMA, II.BELEDİYE SEÇİMLERİNE KATILMA III.MİLLETVEKİLİ SEÇME VE SEÇİLME
  373- TBMM, hangisiyle padişah ve halifenin siyasi ve hukuki yetkilerini üstlenmiştir? CEVAP TEŞKİLAT-İ ESASİYE KANUNUN KABUL EDİLMESİ
  374- II.TBMM'nin dış politikayla ilgili gerçekleştirdiği ilk çalışması, hangisidir? CEVAP LOZAN ANTLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI
  375- Türkiye'deki yabancı okulların devlet denetimine alınmasını sağlayan kararlara, diğerlerinden daha çok tepki gösteren devlet, ? CEVAP FRANSA
  376- Sovyet Rusya, Lozan Konferansı'na konulardan hangisi görüşülürken katılmıştır? CEVAP BOĞAZLAR
  377- Lozan Antlaşması'ndan sonra Atatürk Dönemi'nde Türkiye ile Yunanistan arasında sorun oluşturmuştur? CEVAP MÜBADELE
  378- Kurtuluş Savaşı'ndan sonra imzalanan antlaşma veya mütârekelerden hangisi, Lozan Konferansı'na zemin hazırlamıştır? CEVAP MUDANYA
  379- Lozan Antlaşması'nda Türkiye'ye bırakılan adalar hangisidir? CEVAP İMROZ-BOZCAADA
  380- Lozan Antlaşması'nda kesin olarak çözümlene sorunlardan hangisi, yeni Türk Devleti'nin ekonomik bağımsızlığını, siyâsî bağımsızlığı ile birlikte sağlamıştır? CEVAP KAPİTÜLASYONLAR • 381- Türklerin İslamiyet'e geçmeleriyle kültürel hayatlarında bir sanat kolu oluşturacak derecede önem kazanmıştır? CEVAP HAT
  382- İslamiyetten önce, Türklerde ölen kişinin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü mezara verilen addıR? CEVAP KURGAN
  383- Cengiz Han'ın torunu Hülagu tarafından İran'da kurulan ve 1258 yılında Bağdat'ı alarak Abbasi Devleti'ne son veren devlet? CEVAP İLHANLI DEVLETİ
  384- Osmanlı Döneminde, Fatih Sultan Mehmet'in hocası olmuş, din, tasavvuf ve tıp alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen ünlü bilgin hangisidir? CEVAP AKŞEMSEDDİN
  385- Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda güzel sanat dallarında eğitim ve öğretim yapmak üzere açılan ve müdürlüğüne Osman Hamdi Bey'in getirildiği okul? CEVP SANAY-İ NEFİSE MEKTEBİ
  386- Osmanlı Devleti olası bir Rus saldırısı karşısında ülkesini savunacağı düşüncesiyle yönetimini 1878 yılında İngiltere'ye geçici olarak bırakmıştır? CEVAP KIBRIS
  387- I. İslam Teâli Cemiyeti II. İngiliz Muhipleri Cemiyeti III. Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Fırkası hangileri ulusal mücadeleye karşı çıkmıştır? CEVAP I-II-III
  388- Atatürk, "Bu anlaşma, Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış, büyük bir suikastın yıkılışını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasal zafer yapıtıdır." sözünü hangisi için kullanmıştır? CEVAP LOZAN
  389- Kurtuluş Savaşı'nın anlamını ve bağımsızlık isteğini dile getirecek bir marşın yazılması için yarışmayı hangisi açmıştır? CEVAP MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
  390- Türk-İslam devletlerinde pazarlarda fiyatları, tartı ve ölçü aletlerini, üretilen ve satılan malların kalitesini denetleyen görevlidir? CEVAP MUHTESİP • 391- Türk-İslam mimarisinin temelleri devletlerden hangisinin zamanında atılmıştır? CEVAP KARAHANLILAR
  392- Osmanlı Devleti'nde resmî tarih yazarlarına verilen ad hangisidir? CEVAP VAKANÜVİS
  393- Osmanlılar zamanında Kitab-ı Bahriye adlı eseriyle ve haritacılık çalışmalarıyla ünlü bilim adamı hangisidir? CEVAP PİRİ REİS
  394- Misakımillî'de yer alan konulardan biridir? CEVAP BATI TRAKYAN'NIN GELECEĞİNİN HALKOYUYLA BELİRLENMESİ
  395- Moskova Antlaşması'nda yer alan "İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası hiçbir antlaşmayı, diğeri
  de tanımayacaktır." maddesiyle antlaşmalardan hangisinin kastedildiği savunulabilir? CEVAP SEVR
  396- Mustafa Kemal, "Hattı müdafaa yoktur; sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış
  toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunmaz." emriyle hangisini SAVAŞIN kaderini belirlemiştir? CEVAP SAKARYA
  397- 1961 Anayasası'nda Türk milletini, bütün fertleriyle kaderde, kıvançta ve tasada ortak kılmak, bölünmez
  bir bütün hâlinde millî bilinç ve ülkü etrafında toplamak biçiminde ifade edilen ilke, hangisidir? CEVAP MİLLİYETÇİLİK
  398- Atatürk döneminde yapılan değişiklikler arasındadır? CEVAP SEÇMEN YAŞININ 18'DEN 22'YE ÇIKARILMASI- KADINLARA SEÇME VE SEÇİLME HAKKININ VERİLMESİ
  399- "Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması" töresinin sonuçları arasındadır? CEVAP TAHT KAVGALARININ ORTAYA ÇIKMASI
  400- Mondros Ateşkes Anlaşması'nın geçersiz kılınması, Doğu Trakya topraklarının savaşsız alınması, Kurtuluş Savaşı'nın askerî bölümünün sona ermesi gelişmeleri hangisinin kazanımları arasındadır? CEVAP MUDANYA • TAM 400 SORUYA ULAŞTIK 1 SORU 1 CEVAP DEVAM EDİYOR :100: • 401- Beşik ulemalığı nedir? CEVAP KÜÇÜK YAŞTAKİ ÇOCUKLAR MÜDERRESLİK UNVANI VERİLMESİ
  402- -Kökeni Uygurlara ve Selçuklulara dayanır. Cilt kapakları,mukavva üzerine kumaş ve deri kaplanarak yapılır. CEVAP MÜCELLİT
  403- Osmanlıda medreselerdeki akademik kariyer basamakları; CEVAP SUHTE- DANİŞMEND- MUİD- MÜLAZİM-MÜDERRİS
  404- Hangisi 19.yy'da lise düzeyinde açılan ilk okuldur? CEVAP GALATASARAY SULTANİSİ
  405- Müslümanların kullandığı ilk beyaz bayrak hangisidir? CEVAP LÜVAÜL BEYZA
  406- Eski Türklerde önemli devlet işleri Kurultay adı verilen meclislerde görüşülürdü. Bu meclislerden birisinin adı değildir? TAMU
  407- Türklere ait bilinen en eski kurganlar olan Pazırık ve Esik kurganları hangi devlete aittir? CEVAP ASYA HUNLARI
  408- Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi ilk din değiştiren Türk devletidir? CEVAP UYGURLAR
  409- Çin seddi hangi Türk devletine karşı yapılmıştır? CEVAP ASYA HUN DEVLETİ
  410- Osmanlıda eyaletlerden hangisinde tımar sistemi uygulanmazdı? CEVAP MISIR • 411- Doğunun zenginliklerini elde etme amacı vardır? CEVAP HAÇLI SEFERLERİ
  412- sosyal amaçlar için yer alan kuruluşları arasında CEVAP İMARETHANE BİMARHANE
  413- Anadolu Selçuklu Devleti'nde İkta topraklarını dağıtan devlet görevlisi hangisidir? CEVAP PERVANECİ
  414- Anadolu Selçuklu Devleti'nde İkta topraklarını dağıtan devlet görevlisi hangisidir? CEVAP DİVAN-I KEBİR MESNEVİ
  415- Mimari eserlerden hangileri Anadolu'daki sivil mimari örnekleri CEVAP GEVSER NESİBE HATUN ŞİFAHANESİ
  416- hükümdar alametlerinden hangileri Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra kullanılmaya başlanmıştır? CEVAP MENŞUR
  417- Tarihte hat sanatı ile unlu olan Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi döneminde yapılmıştır? MENGÜCEKLİLER
  418- LOZAN anlaşmasında çözeme kavuşturamayan daha sonra ikili görüşmeler sonucu türkiye aleyhine sonuçlanan sorun hangisidir CEVAP MUSUL SORUNU
  419- NUTUK'un son sayfasında ne yer alır? CEVAP GENÇLİĞE HİTABE
  420- Lozan anlaşması ile Türkiye yunanistan arasında nüfus değişim anlaşması imzalandı. Yerlerden hangisi degişimin dışında bırakıldı. CEVAP GÖKÇEADA • 421- Türkiye Cumhuriyeti çok partili hayata devamlı olarak tarihlerin hangisinde geçmiştir ? CEVAP 1946
  422- Tanzimat Dönemi'nde hazırlanıp, I. Meşrutiyet Dönemi'nde uygulanmasına başlanan kanun hangisidir? CEVAP MECELLE
  423- Rusya ilk defa antlaşmalardan hangisi ile boğazlar üzerinde ekonomik çıkar elde etmiştir ? CEVAP BÜKREŞANT
  424- Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu üzerindeki haklarının sonu olmuştur ? CEVAP MİRYAKEFALON SAVAŞI
  425- Antlaşma Devletleri Batı Anadolu'nun Yunanlılarca işgal edilmesi kararını hangisinde almışlardır ? CEVAP PARİS BARIŞ KONFERANSI
  426- Osmanlı Devleti'nin taşra yönetiminde en önemli idari görevli, hangisidir ? CEVAP BEYLERBEYİ
  427- Yeniçeri Ocağı'nın artık işe yaramadığı ve bunun yerine yeni bir askeri sistem kurulması fikri hangi padişah zamanında ve hangi olay sonunda ortaya çıkmıştır ? CEVAP KANUNİ MOHAÇ SEFERİ
  428- Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanan ve Osmanlı sanayisinin çökmesine sebep olarak gösterilen Balta Limanı Antlaşması hangi padişah döneminde yapılmıştır? CEVAP II.MAHMUT
  429- Rüştiye ilk kez hangi padişah döneminde açılmıştır? CEVAP II.MAHMUT
  430- 1856 yılında yayınlanan Islahat Fermanı'nın Müslüman olmayan Osmanlı vatandaşlarına sağladığı en önemli yarar hangisidir ? CEVAP DEVLET MEMURU OLABİLME HAKKI • 431- Tanzimat Dönemi'nde hazırlanıp, I. Meşrutiyet Dönemi'nde uygulanmasına başlanan kanun hangisidir? CEVAP MECELLE
  432- Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanan ve Osmanlı sanayisinin çökmesine sebep olarak gösterilen Balta Limanı Antlaşması hangi padişah döneminde yapılmıştır? CEVAP II.MAHMUT
  433- "Azınlıkların, cizye (baş vergisi) vermemesi ve fakat Müslümanlar gibi askere alınması veya bedel ödemesi" kararı hangisinde yer almaktadır? CEVAP ISLAHAT FERMANI
  434- Avrupa'ya ilk kez öğrenci gönderilmesine hangi padişah döneminde başlanmıştır? CEVAP II.MAHMUT
  435- Yabancıların Osmanlı ülkesinin her yerinde bedelini ödeyerek mülk sahibi olabilecekleri hükmü hangisine aittir? CEVAP ISLAHAT FERMANI
  436- Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda açtığı ilk cephe hangisidir? CEVAP KAFKASYA CEPHESİ
  437- "Kuvva-i Millîye" adı ilk kez oluşumlardan hangisi tarafından kullanılmıştır? CEVAP MİLLİ KONGRE
  438- Osmanlı Devleti Trablusgarp'ı antlaşmalardan hangisiyle kaybetmiştir? CEVAP UŞİ
  439- 31 Mart Olayı'nı kimler çıkarmıştır? CEVAP MEŞRUTİYET REJİMİNE KARŞI OLANLAR
  440- Balkan savaşlarından sonra Osmanlı aydınları arasında etkisi giderek artan düşünce akımı hangisidir? CEVAP TÜRKÇÜLÜK • 441- Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'nda aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır? CEVAP İRAN CEPHESİ
  442- Birinci Dünya Savaşı'nın uzamasına hangisinin sebep olduğu söylenebilir? CEVAP ÇANAKKALE CEPHESİ
  443- I.Dünya Savaşı sonrasında ABD'nin önderliğinde, dünya barışını korumak için kurulan örgüttür? CEVAP MİLLETLER CEMİYETİ
  444- Birinci Dünya Savaşı'nda Arapların Türklere karşı İngilizlerle birlikte hareket etmesi, görüşlerden hangisinin geçerliliğini yitirdiğini gösterir? CEVAP ÜMMETÇİLİK
  445- Osmanlı Devleti'nin I.Dünya Savaşı'na girmesi savaşın gidişi üzerinde nasıl bir etkide bulunmuştur? CEVAP SAVAŞ GENEL BİR ALANA YAYILMIŞTIR
  446- Yararlı cemiyetler içerisinde yer alır? CEVAP İZMİR MÜDAFAİ HUKUK
  447- İngiltere Musul'u hangisine dayanarak işgâl etmiştir? CEVAP MONDROS
  448- Kuvva-i Millîye başlangıçta hangi devletin Anadolu'daki işgâllerine karşı bir tepki olarak oluşmuştur? CEVAP YUNANİSTAN
  449- İzmir'in Yunanlılarca işgâlinin haksız olduğunu raporunda dile getiren yabancı gözlemci hangisidir? CEVAP AMİRAL BRİSTOL
  450- Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yurdumuzun düşmanlar tarafından işgâl edilmesine Osmanlı Hükûmeti'nin kayıtsız kalması karşısında, Türk halkının ilk tepkisi ne olmuştur? CEVAP DİRENİŞ CEMİYETLERİ KURMAK • 451- Mondros Ateşkes Ateşkes Antlaşması ile başlayan işgâllere karşı tepkilerden hangisi diğerlerinden önce ortaya çıkmıştır. CEVAP MİLLİ CEMİYETLER
  452- Musevîler tarafından kurulmuştur? CEVAP ALYANS
  453- Rumlar tarafından kurulmuştur? CEVAP PONTUS , MAVRİ MİRA, ETNİK-İ ETARYA
  454- Millî cemiyetlerden hangisi Adana çevresinde Ermenilere karşı mücadele etmiştir? CEVAP KILİKYALILAR CEMİYETİ
  455- Mustafa Kemâl, ülke bütünlüğümüzün tehlikede olduğunu ilk kez hangisiyle halka açıklamıştır? CEVAP AMASYA GENELGESİ
  456- Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde kongrelerin hangisinde ilk kez geçici bir hükûmet kurulması kararlaştırılmıştır? CEVAP ERZUIRUM
  457- manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir? CEVAP ERZURUM KONGRESİ
  458- olayların kronolojik sıralaması ? CEVAP HAVZA- AMASYA- ERZURUM- SİVAS- AMASYA PROTOKOLÜ
  459- Manda ve himayecilik hangisinde, bir daha gündeme gelmemek üzere son kez reddedilmiştir? CEVAP SİVAS
  460- Kurtuluş Savaşı'nın yöntem ve gerekçesi ilk kez hangisinde belirtilmiştir? CEVAP AMASYA GENELGESİ • 461- Fransa, "Ermeni İntikam Alayı"nı kışkırtarak şehirlerden hangisinde katliam yaptırmıştır? CEVA ADANA
  462- M. Kemâl'in, TBMM'ye 24 Nisan 1920'de verdiği önergede, "Hükûmet kurmak gereklidir" maddesi yer almıştır.
  Bu durum, TBMM'nin hangi özelliğini göstermektedir? CEVAP KURUCULUK
  463- Birinci TBMM'nin özellikleri arasında hangisi gösterilemez?CEVAP MEDENİ KANUNU ONAYLAMASI
  464- Amasya Genelgesi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, Kurtuluş Savaşı'nın amaç ve yöntemini ortaya koymaktadır? CEVAP MİLLETİN BAĞIMSIZLIĞI YİNE KENDİ AZMİ KURTARACAKTIR
  465- Hazırlık döneminde M. Kemâl, hangisine karşı çıkmıştır? CEVAP MEBUSLAR MECLİSİNİN İSTANBUL'DA TOPLANMASINA
  466- Osmanlı Devleti'nin yabancılara verdiği kapitülasyonlara ilk tepki aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir? CEVAP MISAKİ MİLLİ'DE
  467- 28 Ocak 1920'de yayınlanan Misâk-ı Millî'de yer almamıştır? CEVAP SAVAŞ TAZMİNATI
  468- "Hıristiyan unsurlara, siyâsî egemenlik ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez."
  Erzurum Kongresi'nde alınan bu karar, Lozan Barış Antlaşması'nın hangi hükmüyle gerçekleşmiştir? CEVAP AZINLIKLAR
  469- Millî Mücâdele döneminde, Faaliyetlerinden hangileri, Türk ulusunun başka ulusların yönetimi altına girmek istemediğini gösterir? CEVAP İşgâllerin mitinglerle protesto edilmesi , Kongrelerin toplanması
  470- M. Kemâl, Amasya Görüşmelerinde, toplanması gereken son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın İstanbul dışında bir yerde toplanmasını istemiştir. M. Kemâl'in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı hangisiyle anlaşılmıştır? CEVAP İSTANBUL'UN İŞGAL EDİLMESİYLE • 471- Boğazlar bölgesine egemen olmak isteyen İngiltere, TBMM'ye karşı çıkan,Ayaklanmalarından hangilerini desteklemiştir? CEVAP ANZAVUR, KUVA-İ İNZİBATİYE
  472- Birinci TBMM'de çok farklı görüşte kişiler bulunmaktaydı. Birinci Meclis'te görev yapan milletvekillerinin ortak amaçları hangisidir? CEVAP MISAKİ MİLLİ'NİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
  473- "TBMM'ye karşı ayaklananlar, varlığını inkâr edenler, vatan haini sayılacak ve gerekirse ölümle cezalandırılacaktır."
  Yukarıdaki karar, hangisinde yer almıştır? CEVAP HIYANET-İ VATANİYE
  474- Türk Siyâsî hayatında olağan üstü durumlarda kurulan İstiklâl Mahkemeleri ilk kez hangi olaydan sonra çalışmaya başlamıştır? CEVAP TBMM'YE KARŞI ÇIKAN AYAKLANMALAR SONRASI
  475- İtilâf (Anlaşma) devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Sevr Antlaşması, CEVAP SALTANAT ŞURASI
  476- Urfa, Antep, Maraş
  Yukarıdaki iller devletlerden hangisiyle yapılan mücadeleden sonra kurtarılmıştır? CEVAP FRANSA
  477- Hıyânet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılmasındA hangisi etkili olmuştur? CEVAP İÇ İSYANLARIN ÇIKMASI
  478- Kapitülasyonların kaldırılmasını ilk kabûl eden Avrupa devleti hangisidir? CEVAP SOVYET RUSYA
  479- TBMM İstiklâl Marşı'nı aşağıdaki olayların hangisinden sonra kabûl etmiştir? CEVAP I.İNÖNÜ
  480- Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası savaşların hangisinden sonra kabûl edilmiştir? CEVAP I.İNÖNÜ
Copyright © 2017 Forum | Webhakim

Forum Webhakim ile bağlantınız koptu, yeniden bağlanmak için lütfen bekleyiniz.